Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Shist Jeevan शिस्त जीवन in photo large size

स्वत:ला विशिष्ट क्रमाने बांधून घेणे म्हणजे शिस्त

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on शिस्त, बांधून घेणे, क्रम, वाढ, कार्य, जीवन, Bapu Quotes in photo large size
स्वत:ला विशिष्ट क्रमाने बांधून घेणे म्हणजे शिस्त, ज्या जीवनाला शिस्त नाही त्या जीवनाला वाढ नाही, कार्याला शिस्त नाही त्या कार्याचीही वाढ होत नाही