Quote by Dr. Aniruddha Joshi on मत्सर Matsar सूड in photo large size

सूर्यावर धूळफेक करणार्‍या मानवावर काही सूर्य सूड उगवत नाही

Quote by Dr. Aniruddha Joshi on मत्सर Matsar, सूड, धूळ, सूर्य, धूळफेक, मानव, Quotes in photo large size
सूर्यावर धूळफेक करणार्‍या मानवावर काही सूर्य सूड उगवत नाही; उलट मानवाच्याच डोळ्यात धूळ जाऊन इजा होते.