Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Ichha Niyam Krupa इच्छा नियम कृपा in photo large size

परमेश्वरी इच्छा, नियम आणि कृपा यांपैकी आपल्याला फक्त कृपा हवी असते

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Ichha Niyam Krupa इच्छा नियम कृपा in photo large size
परमेश्वरी इच्छा, नियम आणि कृपा यांपैकी आपल्याला फक्त कृपा हवी असते, पण परमेश्वरी इच्छा आणि नियमांशिवाय कृपा मिळू शकत नाही

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Bhakti Shantata Krupa भक्ती शांतता कृपा in photo large size

जेवढ्या प्रमाणात भक्ती तेवढ्या प्रमाणात शांतता, आणि जेवढ्या प्रमाणात शांतता तेवढ्या प्रमाणात स्थैर्य

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Bhakti Shantata Krupa भक्ती शांतता कृपा in photo large size
जेवढ्या प्रमाणात भक्ती तेवढ्या प्रमाणात शांतता, आणि जेवढ्या प्रमाणात शांतता तेवढ्या प्रमाणात स्थैर्य तेवढ्याच प्रमाणात परमेश्वरी कृपा. म्हणजेच जेवढ्या प्रमाणात भक्ती तेवढ्या प्रमाणात परमेश्वरी कृपा.

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Ahar Vihar Achar Vichar Krupa आहार विहार आचार विचार कृपा in photo large size

माझे आहार, विहार, आचार, विचार कसे आहेत ह्यावरच माझ्यावरील परमेश्वराची कृपा अवलंबून असते

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Ahar Vihar Achar Vichar Krupa आहार विहार आचार विचार कृपा in photo large size
माझे आहार, विहार, आचार, विचार कसे आहेत ह्यावरच माझ्यावरील परमेश्वराची कृपा अवलंबून असते

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Ayushya Parmeshwari Mann Krupa आयुष्य परमेश्वरी मन कृपा

परमेश्वरी मन म्हणजे माझ्या बाह्य मनावर परमेश्वराचा अंमल नीट चालू देतो तो मनाचा हिस्सा

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on मन विकसित बाह्य मन परमेश्वर कृपा आयुष्य Aniruddha Bapu Quotes in photo large size
परमेश्वरी मन म्हणजे माझ्या बाह्य मनावर परमेश्वराचा अंमल नीट चालू देतो तो मनाचा हिस्सा. जेवढ्या प्रमाणात परमेश्वरी मन माझ्याकडे विकसित होते तेवढ्या प्रमाणात माझ्या आयुष्यामध्ये परमेश्वरी कृपा मला प्राप्त होते