Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Anubhav अनुभव in photo large size

अनुभवसिद्ध वृद्धांचा राष्ट्राला उपयोग होऊ शकतो

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Anubhav अनुभव in photo large size
अनुभवसिद्ध वृद्धांचा राष्ट्राला उपयोग होऊ शकतो. पुस्तकी ज्ञानापेक्षा अनुभवाने ज्ञान घेतलेली व्यक्ती मग ती कोणत्याही क्षेत्रातली असू देत, त्या व्यक्तीचा वृद्धोपदेश खूप महत्वाचा ठरतो