Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on धन Dhan in photo large size

कमी वेळात व कमी श्रमात जास्त धन कमविण्याचा मार्ग

Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on धन Dhan in photo large size
कमी वेळात व कमी श्रमात जास्त धन कमविण्याचा मार्ग किंवा आश्‍वासन म्हणजे 100% भिकेला लागण्याची गॅरंटी.

Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Shram Dhan श्रम धन in photo large size

श्रम आणि धन दोन्हीचा उचित वापर करायला शिका

Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Shram Dhan श्रम धन in photo large size
श्रम आणि धन दोन्हीचा उचित वापर करायला शिका. कोणाकडून श्रमाच्या बाबतीत किंवा धनाच्या बाबतीत कुठालीही फुकट गोष्ट कधीही घेऊ नका, ती गोष्ट आम्हाला सदैव घातकच ठरते.