Quote by Dr. Aniruddha Joshi on श्रम Shram in photo large size

बौद्धिक श्रम व शारीरिक श्रम दोन्हीही अगदी प्रत्येकासाठी समान प्रमाणात आवश्यक असतात

Quote by Dr. Aniruddha Joshi on श्रम Shram, परिश्रम, बौद्धिक, शारीरिक, आवश्यक, मानव, अनिरुद्ध बापू in photo large size
बौद्धिक श्रम व शारीरिक श्रम दोन्हीही अगदी प्रत्येकासाठी समान प्रमाणात आवश्यक असतात.

Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on धन Dhan in photo large size

कमी वेळात व कमी श्रमात जास्त धन कमविण्याचा मार्ग

Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on धन Dhan in photo large size
कमी वेळात व कमी श्रमात जास्त धन कमविण्याचा मार्ग किंवा आश्‍वासन म्हणजे 100% भिकेला लागण्याची गॅरंटी.

Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Shram in photo large size

एखादी गोष्ट मला एखाद्याकडून काही कारणास्तव फुकट मिळाली आणि मी ती नाकारु शकत नसेन

Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Shram श्रम मूल्य in photo large size
एखादी गोष्ट मला एखाद्याकडून काही कारणास्तव फुकट मिळाली आणि मी ती नाकारु शकत नसेन तर त्या गोष्टीएवढं मूल्य किंवा त्या मूल्यांएवढे श्रम मला परमेश्वराच्या चरणी अर्पण करता आले पाहिजेत.

Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Shram Dhan श्रम धन in photo large size

श्रम आणि धन दोन्हीचा उचित वापर करायला शिका

Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Shram Dhan श्रम धन in photo large size
श्रम आणि धन दोन्हीचा उचित वापर करायला शिका. कोणाकडून श्रमाच्या बाबतीत किंवा धनाच्या बाबतीत कुठालीही फुकट गोष्ट कधीही घेऊ नका, ती गोष्ट आम्हाला सदैव घातकच ठरते.