Quote by Dr. Aniruddha Joshi on Shakti शक्ती in photo large size

निरुपयोगी चर्चा, प्रमाणाबाहेर वाचन आणि फुकटचे वादविवाद

Quote by Dr. Aniruddha Joshi on Shakti शक्ती  in photo large size
निरुपयोगी चर्चा, प्रमाणाबाहेर वाचन आणि फुकटचे वादविवाद ही क्षयकारिणी शक्ती आहे.

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Mann Buddhi Antakaran मन बुद्धी अंत:करण in photo large size

मन आणि बुद्धी जिथे एकत्रित कार्य करतात अशी जागा म्हणजे अंत:करण

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on अंत:करण, कार्य, संपत्ती, बुद्धी, सामर्थ्य, मन,  बापू अनिरुद्ध, karya, manushya, shakti in photo large size
मन आणि बुद्धी जिथे एकत्रित कार्य करतात अशी जागा म्हणजे अंत:करण. हीच माणसाची सर्वात मोठी संपत्ती आहे कारण अंत:करणच मनुष्याला संपूर्ण शक्ती, सामर्थ्य देऊ शकतं!