Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Karma Vivek Dharma कर्म विवेक धर्म

कर्मफळाची म्हणजेच भविष्यकाळाची चिंता न करता

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Karma Vivek Dharma कर्म विवेक धर्म
कर्मफळाची म्हणजेच भविष्यकाळाची चिंता न करता व भूतकाळाचा बाऊ न करता फक्त कर्म करीत राहण्याचा उपदेश म्हणजेच वर्तमानकाळात विवेक धारण करण्याचा धर्म