Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Dhaak धाक in photo large size

भीतीमुळे माझी प्रगती थांबते. तर धाकामुळे माझी प्रगती अधिकाधिक व्हायला लागते

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on भीती, धाक, आदरयुक्त भय, fear, प्रगती, मन, सद्गुरु बापू, bhiti, bhay, aadar in photo large size
भीतीमुळे माझी प्रगती थांबते. तर धाकामुळे माझी प्रगती अधिकाधिक व्हायला लागते.

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Bhiti Dhaak भीती धाक in photo large size

भीती हा मानवाचा सर्वात मोठा शत्रु आहे. तर धाक हा मानवाचा सर्वात मोठा मित्र आहे

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on भीती, धाक, "मानव ," मित्र, आदरयुक्त भय, मन, अनिरुद्ध बापू, bhiti, dhak, Manav in photo large size
भीती हा मानवाचा सर्वात मोठा शत्रु आहे. तर धाक हा मानवाचा सर्वात मोठा मित्र आहे

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Parmeshwar Sadguru Dhaak Shakti परमेश्वर सद्‍गुरु धाक शक्ती in photo large size

परमेश्वर, सद्‍गुरुबद्दल माझ्या मनात असणारा धाक, आदरयुक्त भीती ही एकमेव शक्ती आहे

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on धाक, पशुप्रवृत्ती, आदरयुक्त भीती, सद्‌गुरु, परमेश्वर, शक्ति, जीवन, Dr. Aniruddha Joshi in photo large size
परमेश्वर, सद्‍गुरुबद्दल माझ्या मनात असणारा धाक, आदरयुक्त भीती ही एकमेव शक्ती आहे, जी मला सगळ्या पशुप्रवृत्तीच्या क्षेत्रातून बाहेर काढू शकते.