Quote by Dr. Aniruddha Joshi on श्रम Shram, परिश्रम, बौद्धिक, शारीरिक, आवश्यक, मानव, अनिरुद्ध बापू in photo large size
बौद्धिक श्रम व शारीरिक श्रम दोन्हीही अगदी प्रत्येकासाठी समान प्रमाणात आवश्यक असतात.