Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Shram Dhan श्रम धन in photo large size
श्रम आणि धन दोन्हीचा उचित वापर करायला शिका. कोणाकडून श्रमाच्या बाबतीत किंवा धनाच्या बाबतीत कुठालीही फुकट गोष्ट कधीही घेऊ नका, ती गोष्ट आम्हाला सदैव घातकच ठरते.