Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on सेवा, प्रयत्न, सद्‍गुरु, गुरु, प्राप्त, मनुष्य, डॉ. अनिरुद्ध जोशी in photo large size
मी मनापासून सेवा करायचा प्रयत्न केला तर मला माझा सद्‍गुरु प्राप्त होणारच आहे