Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Kaam काम in photo large size
प्रेमाने आणि काळजीपूर्वक केलेले काम, प्रशिक्षित आणि व्यावसायिक व्यक्तींच्या कामापेक्षाही अधिक उत्कृष्ट असते.