Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on मेहनत Mehnat, घाव, पाषाण, निमित्त, परिणाम, जीवन, अनिरुद्ध बापू in photo large size
‘101व्या घावाने पाषाण फुटला’ – नव्हे, हा आधीच्या 100 घावांचा परिणाम आहे, शेवटचा घाव फक्त निमित्त.