Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on स्थैर्य वापर चंचलता परमेश्वर अस्थिरता मन Dr. Aniruddha Joshi in photo large size
परमेश्वराने प्रत्येकाला समानपणे स्थैर्य दिलेले असते पण चंचलता, अस्थिरता गोळा करण्यामुळे मी माझ्याकडील स्थैर्य ओळखू शकत नाही म्हणून मला ते वापरता येत नाही