Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on संस्कार करणे, instill पालक मुलं मन अनिरुद्ध बापू in photo large size
परमेश्वराला कळत नाही अशी कुठलीच गोष्ट नाही हा सगळ्यात मोठा संस्कार पालकांनी मुलांवर करायला पाहिजे