Quote by Dr. Aniruddha Joshi on मत्सर Matsar, सूड, धूळ, सूर्य, धूळफेक, मानव, Quotes in photo large size
सूर्यावर धूळफेक करणार्‍या मानवावर काही सूर्य सूड उगवत नाही; उलट मानवाच्याच डोळ्यात धूळ जाऊन इजा होते.