Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on मातृभूमी, वरिष्ठ, सुरक्षा, मोक्ष, सेवा, मार्ग, डॉ. अनिरुद्ध जोशी, salvation, suraksha, superior in photo large size
मातृभूमी ही स्वर्गापेक्षा श्रेष्ठ आणि देशसेवा हा मोक्षाचाच मार्ग आहे