Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on विश्रांती एकचित्त मांगल्य शांत विचार जीवन अनिरुद्ध बापू jivan, vichar, Aniruddha Bapu in photo large size
माझ्या मनाला शांत, एकचित्त करणे तसेच ज्याच्यामधून मांगल्य उप्तन्न होईल, आनंद निर्माण होईल असा विचार करणे हीच मनाला दिलेली सगळ्यात मोठी विश्रांती होय.