Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on प्रायश्चित, निश्चय, मन, बुद्धी, कृती, शुद्धी, जीवन, Aniruddha Bapu in photo large size
जीवनात घडलेल्या चुका स्वत: मन:पूर्वक लक्षात घेऊन त्या बदलण्याचा दृढनिश्चयाचा मार्ग म्हणजे प्रायश्चित! मन, बुद्धी आणि कृती या तिन्हींची शुद्धी म्हणजेच प्रायश्चित.