Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Fukat Paap फुकट पाप in photo large size
कुणाकडून काही फुकट घेऊ नका; कारण फुकटातल्या गोष्टीबरोबर देणार्‍याचे तेवढे पापही तुमच्याकडे येते.