फुकटात गोष्ट मिळविण्याची माझी इच्छा म्हणजे माझी दुर्बुद्धीच. कधीही फुकटात कुठलीही गोष्ट मिळविण्याच्या मागे लागू नका.