Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on आस्तिक भावना, मानना, भगवान का शासन, भगवान, इच्छा होना, जीवन, अनिरुद्ध बापू, shasan, jeevan, aastik in photo large size
केवळ देव आहे असे मानणे म्हणजे आस्तिक भावना नव्हे, तर माझ्या आयुष्यामध्ये मला देव हवा, देवाचे शासन मला हवे अशी इच्छा असणं म्हणजे आस्तिक भावना