Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Parmeshwar Sanskar परमेश्वरसंस्कार in photo large size

परमेश्वराला कळत नाही अशी कुठलीच गोष्ट नाही

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Parmeshwar Sanskar परमेश्वरसंस्कार in photo large size
परमेश्वराला कळत नाही अशी कुठलीच गोष्ट नाही हा सगळ्यात मोठा संस्कार पालकांनी मुलांवर करायला पाहिजे