Quote by Dr. Aniruddha Joshi on श्रम Shram in photo large size

बौद्धिक श्रम व शारीरिक श्रम दोन्हीही अगदी प्रत्येकासाठी समान प्रमाणात आवश्यक असतात

Quote by Dr. Aniruddha Joshi on श्रम Shram, परिश्रम, बौद्धिक, शारीरिक, आवश्यक, मानव, अनिरुद्ध बापू in photo large size
बौद्धिक श्रम व शारीरिक श्रम दोन्हीही अगदी प्रत्येकासाठी समान प्रमाणात आवश्यक असतात.

Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on मेहनत Mehnat in photo large size

‘101व्या घावाने पाषाण फुटला’ - नव्हे, हा आधीच्या 100 घावांचा परिणाम आहे

Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on मेहनत Mehnat, घाव, पाषाण, निमित्त, परिणाम, जीवन, अनिरुद्ध बापू in photo large size
‘101व्या घावाने पाषाण फुटला’ - नव्हे, हा आधीच्या 100 घावांचा परिणाम आहे, शेवटचा घाव फक्त निमित्त.

Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on धन Dhan in photo large size

कमी वेळात व कमी श्रमात जास्त धन कमविण्याचा मार्ग

Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on धन Dhan in photo large size
कमी वेळात व कमी श्रमात जास्त धन कमविण्याचा मार्ग किंवा आश्‍वासन म्हणजे 100% भिकेला लागण्याची गॅरंटी.