Quote by Dr. Aniruddha Joshi on Paripurnata परिपुर्णता in photo large size

परिपुर्णता हा एक भ्रम आहे. त्यास विसरा. केवळ भगवन्तच परिपुर्ण आहे

Quote by Dr. Aniruddha Joshi on Paripurnata परिपुर्णता in photo large size
परिपुर्णता हा एक भ्रम आहे. त्यास विसरा. केवळ भगवन्तच परिपुर्ण आहे.

Quote by Dr. Aniruddha Joshi on Swayambhagwan स्वयंभगवान in photo large size

तोच (स्वयंभगवान) एकमेव तारणारा आहे हीच सर्वोच्च श्रद्धा आहे व हाच सर्वोच्च विश्वास आहे.

Quote by Dr. Aniruddha Joshi on Swayambhagwan स्वयंभगवान in photo large size
तोच (स्वयंभगवान) एकमेव तारणारा आहे हीच सर्वोच्च श्रद्धा आहे व हाच सर्वोच्च विश्वास आहे.

Quote by Dr. Aniruddha Joshi on Apeksha अपेक्षा in photo large size

अपेक्षा करायचीच, तर फक्त चण्डिकाकुलाकडून आणि स्वतःकडून

Quote by Dr. Aniruddha Joshi on Apeksha अपेक्षा  in photo large size
अपेक्षा करायचीच, तर फक्त चण्डिकाकुलाकडून आणि स्वतःकडून. दुसर्‍याकडून मिळते, ती असते भीक.

Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on kaalji ishwar काळजी ईश्वर in photo large size

काळजी करुन काय सहाय्य मिळणार आहे?

Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on kaalji ishwar काळजी ईश्वर  in photo large size
काळजी करुन काय सहाय्य मिळणार आहे? ईश्वरावर भार ठेवून काळजी घेण्यास लागा.

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Ayushya Parmeshwari Mann Krupa आयुष्य परमेश्वरी मन कृपा

परमेश्वरी मन म्हणजे माझ्या बाह्य मनावर परमेश्वराचा अंमल नीट चालू देतो तो मनाचा हिस्सा

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on मन विकसित बाह्य मन परमेश्वर कृपा आयुष्य Aniruddha Bapu Quotes in photo large size
परमेश्वरी मन म्हणजे माझ्या बाह्य मनावर परमेश्वराचा अंमल नीट चालू देतो तो मनाचा हिस्सा. जेवढ्या प्रमाणात परमेश्वरी मन माझ्याकडे विकसित होते तेवढ्या प्रमाणात माझ्या आयुष्यामध्ये परमेश्वरी कृपा मला प्राप्त होते