Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Apyash Jeevan Dukh अपयश जीवन दुःख in photo large size
आयुष्यातील कुठल्याही अपयशापेक्षा आणि दुःखापेक्षा ‘जीवन’ खूपच मोठे आहे, विशाल आहे आणि म्हणून कशानेही हतबल होण्याचे काहीच कारण नाही