Quote by Dr. Aniruddha Joshi on Paripurnata परिपुर्णता in photo large size

परिपुर्णता हा एक भ्रम आहे. त्यास विसरा. केवळ भगवन्तच परिपुर्ण आहे

Quote by Dr. Aniruddha Joshi on Paripurnata परिपुर्णता in photo large size
परिपुर्णता हा एक भ्रम आहे. त्यास विसरा. केवळ भगवन्तच परिपुर्ण आहे.

Quote by Dr. Aniruddha Joshi on Ahankar अहंकार in photo large size

अहंकार तुम्हाला हा विचार करायला भाग पाडतो की तुम्ही भगवन्तापेक्षा मोठे आहात.

Quote by Dr. Aniruddha Joshi on Ahankar अहंकार in photo large size
अहंकार तुम्हाला हा विचार करायला भाग पाडतो की तुम्ही भगवन्तापेक्षा मोठे आहात.

Quote by Dr. Aniruddha Joshi on Swayambhagwan स्वयंभगवान in photo large size

तोच (स्वयंभगवान) एकमेव तारणारा आहे हीच सर्वोच्च श्रद्धा आहे व हाच सर्वोच्च विश्वास आहे.

Quote by Dr. Aniruddha Joshi on Swayambhagwan स्वयंभगवान in photo large size
तोच (स्वयंभगवान) एकमेव तारणारा आहे हीच सर्वोच्च श्रद्धा आहे व हाच सर्वोच्च विश्वास आहे.

Quote by Dr. Aniruddha Joshi on शोकान्तिका व्यर्थ जाणे vyarth jaane shokantika in photo large size

इतर काहीही खरी शोकान्तिका नाही, तर व्यर्थ जाणे हीच खरी शोकान्तिका आहे.

Quote by Dr. Aniruddha Joshi on शोकान्तिका व्यर्थ जाणे vyarth jaane shokantika in photo large size
इतर काहीही खरी शोकान्तिका नाही, तर व्यर्थ जाणे हीच खरी शोकान्तिका आहे.

Quote by Dr. Aniruddha Joshi on काळ Kaal in photo large size

काळ ही या जगातील सर्वांत मूल्यवान गोष्ट आहे. तो वाया घालवू नका.

Quote by Dr. Aniruddha Joshi on काळ Kaal in photo large size
काळ ही या जगातील सर्वांत मूल्यवान गोष्ट आहे. तो वाया घालवू नका.

Quote by Dr. Aniruddha Joshi on अभ्यास Abhyas in photo large size

पदवी तुम्हाला विषयाशी जोडत नाही, अभ्यास तुम्हाला विषयाशी जोडतो.

Quote by Dr. Aniruddha Joshi on अभ्यास Abhyas in photo large size
पदवी तुम्हाला विषयाशी जोडत नाही, अभ्यास तुम्हाला विषयाशी जोडतो.

Quote by Dr. Aniruddha Joshi on हनुमान चलिसा Hanuman Chalisa in photo large size

एड्स आणि कॅन्सरपेक्षाही भयानक रोग म्हणजे ‘मी काही करू शकत नाही, मी कमी आहे’ ही भावना

Quote by Dr. Aniruddha Joshi on हनुमानचलीसा Hanuman Chalisa in photo large size
एड्स आणि कॅन्सरपेक्षाही भयानक रोग म्हणजे ‘मी काही करू शकत नाही, मी कमी आहे’ ही भावना; आणि तिचा नाश ‘हनुमानचलीसा’ने होतो

Quote by Dr. Aniruddha Joshi on Shakti शक्ती in photo large size

निरुपयोगी चर्चा, प्रमाणाबाहेर वाचन आणि फुकटचे वादविवाद

Quote by Dr. Aniruddha Joshi on Shakti शक्ती  in photo large size
निरुपयोगी चर्चा, प्रमाणाबाहेर वाचन आणि फुकटचे वादविवाद ही क्षयकारिणी शक्ती आहे.

Quote by Dr. Aniruddha Joshi on Samasya समस्या in photo large size

सोप्या समस्या आधी सोडवून मगच नामस्मरण करीत कठीण समस्यांच्या मागे जावे

Quote by Dr. Aniruddha Joshi on Samasya समस्या  in photo large size
सोप्या समस्या आधी सोडवून मगच नामस्मरण करीत कठीण समस्यांच्या मागे जावे.