Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on अन्याय, समर्थ बुद्धि, मन,  प्रतिकार, शरीर, सद्गुरु अनिरुद्ध बापू, Anyay, samartha, pratikar in photo large size
अन्यायाचा प्रतिकार करायचा असेल तर प्रथम मनाने, शरीराने आणि बुद्धीने आम्हाला समर्थ व्हायला हवे.