Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Ichha Niyam Krupa इच्छा नियम कृपा in photo large size

परमेश्वरी इच्छा, नियम आणि कृपा यांपैकी आपल्याला फक्त कृपा हवी असते

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Ichha Niyam Krupa इच्छा नियम कृपा in photo large size
परमेश्वरी इच्छा, नियम आणि कृपा यांपैकी आपल्याला फक्त कृपा हवी असते, पण परमेश्वरी इच्छा आणि नियमांशिवाय कृपा मिळू शकत नाही

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Bhakti Shantata Krupa भक्ती शांतता कृपा in photo large size

जेवढ्या प्रमाणात भक्ती तेवढ्या प्रमाणात शांतता, आणि जेवढ्या प्रमाणात शांतता तेवढ्या प्रमाणात स्थैर्य

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Bhakti Shantata Krupa भक्ती शांतता कृपा in photo large size
जेवढ्या प्रमाणात भक्ती तेवढ्या प्रमाणात शांतता, आणि जेवढ्या प्रमाणात शांतता तेवढ्या प्रमाणात स्थैर्य तेवढ्याच प्रमाणात परमेश्वरी कृपा. म्हणजेच जेवढ्या प्रमाणात भक्ती तेवढ्या प्रमाणात परमेश्वरी कृपा.

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Ahar Vihar Achar Vichar Krupa आहार विहार आचार विचार कृपा in photo large size

माझे आहार, विहार, आचार, विचार कसे आहेत ह्यावरच माझ्यावरील परमेश्वराची कृपा अवलंबून असते

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Ahar Vihar Achar Vichar Krupa आहार विहार आचार विचार कृपा in photo large size
माझे आहार, विहार, आचार, विचार कसे आहेत ह्यावरच माझ्यावरील परमेश्वराची कृपा अवलंबून असते

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Kshan Sankat Ayushya क्षण संकट आयुष्य in photo large size

ज्या क्षणाला आपण संकटातून बाहेर पडलो आहोत अशी भावना मनात उत्पन्न होते तो क्षण

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on क्षण, जपून ठेवणे, समस्या, मन, विचार, आयुष्य, अनिरुद्ध बापू, jivan, vichar, Aniruddha Bapu in photo large size
ज्या क्षणाला आपण संकटातून बाहेर पडलो आहोत अशी भावना मनात उत्पन्न होते तो क्षण माझ्या आयुष्यात मी कायम जपून ठेवायला हवा.

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Mann Buddhi Antakaran मन बुद्धी अंत:करण in photo large size

मन आणि बुद्धी जिथे एकत्रित कार्य करतात अशी जागा म्हणजे अंत:करण

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on अंत:करण, कार्य, संपत्ती, बुद्धी, सामर्थ्य, मन,  बापू अनिरुद्ध, karya, manushya, shakti in photo large size
मन आणि बुद्धी जिथे एकत्रित कार्य करतात अशी जागा म्हणजे अंत:करण. हीच माणसाची सर्वात मोठी संपत्ती आहे कारण अंत:करणच मनुष्याला संपूर्ण शक्ती, सामर्थ्य देऊ शकतं!

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Mann मन in photo large size

माझ्या मनाला शांत, एकचित्त करणे तसेच ज्याच्यामधून मांगल्य उप्तन्न होईल, आनंद निर्माण होईल असा विचार करणे

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on विश्रांती एकचित्त मांगल्य शांत विचार जीवन अनिरुद्ध बापू jivan, vichar, Aniruddha Bapu in photo large size
माझ्या मनाला शांत, एकचित्त करणे तसेच ज्याच्यामधून मांगल्य उप्तन्न होईल, आनंद निर्माण होईल असा विचार करणे हीच मनाला दिलेली सगळ्यात मोठी विश्रांती होय.

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Janma Moksha Manushya मनुष्य जन्म मोक्ष in photo large size

प्रत्येक मनुष्य स्वत:ची गती स्वत: उत्पन्न करतो

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on गती कृती मोक्ष जन्म श्राद्ध मनुष्य डॉ. अनिरुद्ध जोशी  in photo large size
प्रत्येक मनुष्य स्वत:ची गती स्वत: उत्पन्न करतो. मी स्वर्गात जाणार की नरकात, मला चांगला जन्म मिळणार की नाही व मला मोक्ष मिळणार की नाही हे सगळे माझ्या स्वत:च्या कृतीवर अवलंबून आहे, माझ्या मुलांनी श्राद्ध, तिथी घालण्यावर नाही.

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Sankat Namasmaran संकट नामस्मरण in photo large size

देवाचे नामस्मरण कसे करावे आणि संकटांना सामोरे कसे जावे

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on चरित्र नामस्मरण संत देव संकट माणूस Aniruddha Bapu Quotes in photo large size
देवाचे नामस्मरण कसे करावे आणि संकटांना सामोरे कसे जावे, हे सामान्य माणसांना शिकविण्यासाठीच संतांची चरित्रे घडतात

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Parmeshwar Parmatma Sadguru परमेश्वर परमात्मा सद्‍गुरु in photo large size

परमेश्वर व त्याच्या भक्तांमध्ये कोणताही एजंट नाही

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on एजंट रांग सद्गुरु  भक्त मनुष्य डॉ. अनिरुद्ध जोशी in photo large size
परमेश्वर व त्याच्या भक्तांमध्ये कोणताही एजंट नाही. प्रत्येकाची रांग परमात्म्याकडे सद्‍गुरुकडे वेगवेगळीच आहे. मला दुसर्‍याच्या रांगेत घुसायचे नाही व माझ्या रांगेत कोणीही घुसू शकत नाही. माझ्यासाठी जे काही करायचे आहे ते तो परमात्माच करू शकतो.

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Parmeshwar Sanskar परमेश्वरसंस्कार in photo large size

परमेश्वराला कळत नाही अशी कुठलीच गोष्ट नाही

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on संस्कार करणे, instill पालक मुलं मन अनिरुद्ध बापू in photo large size
परमेश्वराला कळत नाही अशी कुठलीच गोष्ट नाही हा सगळ्यात मोठा संस्कार पालकांनी मुलांवर करायला पाहिजे