Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Sankat Bhakti संकट भक्ती in photo large size

कुठलंही संकट आलं की घाबरून जाऊ नका. जेवढं संकट मोठं तेवढी मोठी भक्ती माझी झाली पाहिजे

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Sankat Bhakti संकट भक्ती in photo large size
कुठलंही संकट आलं की घाबरून जाऊ नका. जेवढं संकट मोठं तेवढी मोठी भक्ती माझी झाली पाहिजे. तेवढे माझे प्रयत्न अधिक मोठे झाले पाहिजेत.

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Bhakti भक्ती in photo large size

मी चांगली वा वाईट गोष्ट करण्याची शक्ती माझ्या सावधपणावर अवलंबून असते

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Bhakti भक्ती in photo large size
मी चांगली वा वाईट गोष्ट करण्याची शक्ती माझ्या सावधपणावर अवलंबून असते. हा सावधपणा फक्त परमेश्वराच्या भक्तीनेच प्राप्त होऊ शकतो

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Bhay Parmeshwar भय परमेश्वर in photo large size

जेव्हा परमेश्वराबद्दल माझ्या मनातील भय दूर होईल तेव्हा मी परमेश्वराशी खरा जोडला जाईन

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Bhay Parmeshwar भय परमेश्वर in photo large size
जेव्हा परमेश्वराबद्दल माझ्या मनातील भय दूर होईल तेव्हा मी परमेश्वराशी खरा जोडला जाईन

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Dhaak धाक in photo large size

भीतीमुळे माझी प्रगती थांबते. तर धाकामुळे माझी प्रगती अधिकाधिक व्हायला लागते

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on भीती, धाक, आदरयुक्त भय, fear, प्रगती, मन, सद्गुरु बापू, bhiti, bhay, aadar in photo large size
भीतीमुळे माझी प्रगती थांबते. तर धाकामुळे माझी प्रगती अधिकाधिक व्हायला लागते.

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Bhiti Dhaak भीती धाक in photo large size

भीती हा मानवाचा सर्वात मोठा शत्रु आहे. तर धाक हा मानवाचा सर्वात मोठा मित्र आहे

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on भीती, धाक, "मानव ," मित्र, आदरयुक्त भय, मन, अनिरुद्ध बापू, bhiti, dhak, Manav in photo large size
भीती हा मानवाचा सर्वात मोठा शत्रु आहे. तर धाक हा मानवाचा सर्वात मोठा मित्र आहे

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Matrubhumi Deshseva मातृभूमी देशसेवा in photo large size

मातृभूमी ही स्वर्गापेक्षा श्रेष्ठ आणि देशसेवा हा मोक्षाचाच मार्ग आहे

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on मातृभूमी, वरिष्ठ, सुरक्षा, मोक्ष, सेवा, मार्ग, डॉ. अनिरुद्ध जोशी, salvation, suraksha, superior in photo large size
मातृभूमी ही स्वर्गापेक्षा श्रेष्ठ आणि देशसेवा हा मोक्षाचाच मार्ग आहे

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Dhyeya ध्येय in photo large size

तृप्त राहणे म्हणजे माझे ध्येय कमी प्रमाणात ठेवणे असे नव्हे

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Dhyeya ध्येय in photo large size
तृप्त राहणे म्हणजे माझे ध्येय कमी प्रमाणात ठेवणे असे नव्हे. माझे ध्येय उच्च असले पाहिजे, मात्र जे काही आज माझ्याजवळ आहे, मी जसा आहे त्याने मी तृप्त असायला हवे.

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Satya Jaaniv Dnyaan सत्य जाणीव ज्ञान

सत्यस्थितीची परिपूर्ण जाणीव म्हणजे ज्ञान

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Satya Jaaniv Dnyaan सत्य जाणीव ज्ञान
सत्यस्थितीची परिपूर्ण जाणीव म्हणजे ज्ञान

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Karma Vivek Dharma कर्म विवेक धर्म

कर्मफळाची म्हणजेच भविष्यकाळाची चिंता न करता

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Karma Vivek Dharma कर्म विवेक धर्म
कर्मफळाची म्हणजेच भविष्यकाळाची चिंता न करता व भूतकाळाचा बाऊ न करता फक्त कर्म करीत राहण्याचा उपदेश म्हणजेच वर्तमानकाळात विवेक धारण करण्याचा धर्म

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Bhakti Karmakaand Parmeshwar भक्ति कर्मकांड परमेश्वर in photo large size

मनात भक्तिभाव नसताना नुसत्या हाताने कर्मकांडाची मी केलेली कवायत माझ्या परमेश्वरापर्यंत कधीच पोहोचत नाही

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Bhakti Karmakaand Parmeshwar भक्ति कर्मकांड परमेश्वर in photo large size
मनात भक्तिभाव नसताना नुसत्या हाताने कर्मकांडाची मी केलेली कवायत माझ्या परमेश्वरापर्यंत कधीच पोहोचत नाही