Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Dhaak धाक in photo large size

भीतीमुळे माझी प्रगती थांबते. तर धाकामुळे माझी प्रगती अधिकाधिक व्हायला लागते

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Dhaak धाक in photo large size
भीतीमुळे माझी प्रगती थांबते. तर धाकामुळे माझी प्रगती अधिकाधिक व्हायला लागते.

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Bhiti Dhaak भीती धाक in photo large size

भीती हा मानवाचा सर्वात मोठा शत्रु आहे. तर धाक हा मानवाचा सर्वात मोठा मित्र आहे

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Bhiti Dhaak भीती धाक in photo large size
भीती हा मानवाचा सर्वात मोठा शत्रु आहे. तर धाक हा मानवाचा सर्वात मोठा मित्र आहे