Quote by Dr. Aniruddha Joshi on Swatantrata स्वतंत्रता in photo large size

‘स्वातंत्र्य’ म्हणजे मनाला वाटेल तसे वागणे नव्हे

Quote by Dr. Aniruddha Joshi on Swatantrata स्वतंत्रता in photo large size
‘स्वातंत्र्य’ म्हणजे मनाला वाटेल तसे वागणे नव्हे, तर स्वतःच्या मनाने प्रेमाने शिस्त पाळणे व विचारांत लवचिक असणे.